PELLETS

Värm hela villan samtidigt som du sänker din elkostnad!

Vi säljer och installerar pelletspannor och brännare från Ariterm och Värmebaronen. Givetvis utför vi även service och reparationer av dessa. För att byta från olja till pellets räcker det i de flesta fall med att byta brännare på pannan. Pelletsbrännaren monteras på samma sätt som oljebrännaren.

PELLETSKAMIN MED ELLER UTAN SKORSTEN!

KMP's pelletskaminer kan anslutas till gammal eller ny skorsten. De kan även installeras utan skorsten. Se bild nedan.

Placeras smidigt varsomhelst i kåken bara det finns en yttervägg!

För hus med direktverkande el, eller där du av andra skäl vill ha pellets som värmekälla, finns pelletskaminer. Kaminens effekt kan anpassas till husets behov och bränslet matas automatiskt in i kaminen.